SEC từ chối Grayscale Bitcoin ETF

– Advertisement –

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã từ chối đề xuất của Grayscale về việc chuyển đổi sản phẩm  của mình thành một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin Spot (ETF).

Ngày hôm nay, cơ quan quản lý chứng khoán đã ban hành lệnh từ chối chuyển đổi Bitcoin Trust (GBTC) của Grayscale. SEC vẫn chưa cho phép một ETF bitcoin spot được niêm yết, mặc dù họ đã bật đèn xanh cho nhiều sản phẩm dựa trên hợp đồng tương lai.

Trong lệnh từ chối của mình, cơ quan này cho biết:

“Ủy ban kết luận rằng NYSE Arca đã không đáp ứng trách nhiệm của mình theo Đạo luật Exchange và Quy tắc thực hành để chứng minh rằng đề xuất của họ phù hợp với các yêu cầu của Mục 6 (b) (5)”

Về phần mình, Grayscale đã cố gắng phản đối lập luận này.

Grayscale đã gửi một lá thư cho cơ quan quản lý lập luận rằng việc cho phép một sản phẩm tương lai nhưng từ chối các sản phẩm giao ngay có thể vi phạm Đạo luật thủ tục hành chính. 

Trước khi đưa ra quyết định, Grayscale đã chuẩn bị để được chấp thuận thông qua một thỏa thuận với Jane Street và Virtu để chiết khấu GBTC khi được chuyển đổi. Thỏa thuận đó không thể tiến triển nếu không có sự chấp thuận.


Xem thêm:

– Advertisement –